Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 10/2018 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 10/2018

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 10/2018
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Mr Điền: 0904.983.989

 

                 0969.31.7989

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

Tiến độ thi công