Pháp lý

 

PHÁP LÝ DỰ ÁN INTRACOM RIVERSIDE

 

1. Bảo lãnh ngân hàng BIDV Tại Đây

 

2. Giấy phép xây dựng số 124 Tại Đây

 

3. Quyết định giao đất "QD1481: Tại Đây

 

4. Văn bản cho phép bán hàng Tại Đây

 

5. Văn bản thẩm định PCCC 3371 Tại Đây

 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN + PHỤ LỤC HĐ DỰ ÁN INTRACOM RIVERSIDE

 

HĐMB quý khách down về máy Tại Đây

 

 

Mẫu phụ lục bàn giao thô Tại Đây

 

Phụ luc 01 nội quy tòa nhà Intracom Riverside Tại Đây

 

Phụ luc 02 vật liệu chính sử dụng căn hộ Intracom Riverside Tại Đây

 

Phụ luc 03 dịch vụ tòa nhà Intracom Riverside Tại Đây

 

Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Mr Điền: 0904.983.989

 

                 0969.31.7989

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

Tiến độ thi công